Quản lý cookie

Quản lý cookie

Cookie và các công nghệ tương tự thu thập một số thông tin nhất định về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Một số cookie là cần thiết vì bạn không thể sử dụng EastSeaTravel nếu không có chúng. Một số cookie khác là không bắt buộc và bạn có thể cho phép hoặc không cho phép chúng tôi sử dụng chúng. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy đọc toàn bộ chính sách & điều khoản. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

Cookie cần thiết

Những cookie này luôn bật vì chúng giúp EastSeaTravel hoạt động và luôn bảo mật. Không có chúng EastSeaTravel không thể cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu 

Cookie chức năng

Những cookie này giúp chúng tôi cung cấp chức năng và khả năng cá nhân hoá nâng cao, đồng thời ghi nhớ chế độ cài đặt của bạn. Những cookie này có thể do EastSeaTravel hoặc bên thứ ba cài đặt 

Cookie hiệu suất 

Những cookie này giúp chúng tôi phân tích số người truy cập EastSeaTravel, vị trí của họ và cách họ sử dụng trang web. Nếu bạn không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không có thông tin phản hồi để cải thiện EastSeaTravel cho bạn và toàn bộ người dùng 

Cookie nhắm mục tiêu

Những cookie này do các đối tác quảng cáo của chúng tôi thiết lập để theo dõi hoạt động của bạn và hiển thị cho bạn những quảng cáo EastSeaTravel phù hợp trên các trang web mà bạn truy cập 
 

Top